Опасно ли е 5G?

Предполагам все от вас е чул термина 5G, но не всеки го разбира. Някой го асоциирате с по-бързи скорости, други с „факти„, че всички ще хванем рак, птиците ще измрат , ще настъпи 2-ри Чернобил…

А така ли е? Преди да се опитам да дам яснота на този въпрос, нека да дам малко информация, за хората без технически познания.

Какво точно е 5G?

5G (5-th generation) е следващият стандарт за клетъчни мрежи. Тоест, това е стандарта който определя работни честоти, компресия, идентификация и всеки следващ стандарта може да направи устройство способно да комуникира с тази мрежа. Основното предимство на тази генерация е, че (на теория) може да работи със скорости над 1 Gb/s, забавянето на мрежата (latency) е под 10ms, има подобрена сигурност и един куп други дребни но важни неща.

Казано по-просто, мрежата позволява по-бързи скорости на повече устройства на квадратен метър. И ето тук започват първите неразбирания. Щом е по-бърза значи е по-мощна, щом е по-мощна значи има повече „радиация“, значи е по-опасна… Ами не е точно така.

Количеството данни предавани през радио зависят от два основни фактора: – честотата на предаване и отношението сигнал/шум. Колкото е по-висока честотата, толкова повече битове може да модулирате с нея. Но по-високите честоти се поглъщат и смущават по-лесно от атмосфера, вода, стени, дървета… Тогава сигнала става „шумен“. Колкото е по-шумен сигнала, толкова по-малко информация може да прочетете от него. За да се коригира отношението сигнал/шум може да увеличите мощността на предаване, да разширите/промените модулацията или да използвате кодове за корекция на грешките. Тоест, за да може да извлечете по-висока скорост трябва да намерите много добър баланс между честота, мощност, модулация, честотна лента и корекция на грешки.

Ето това представлява 5G, напредък в технологията, която намира този баланс. 5G работи на честоти от 3.5Ghz до 300Ghz. За сравнение, домашните рутери и 4G мрежите са на честоти от 2.4Ghz до 5Ghz. Точно заради по-високите честоти 5G може да предава с по-високи скорости.

Сега сигурно ще по-питате: „добре де, нали по-високите честоти се смущават по-лесно, значи трябва да увеличат мощността на антените за да компенсират, а това е опасно…“ Погледнато така е логично, нали? Но стандарта е много ясен по отношение на мощността на излъчване – тя е еднаква с тази на 4G, която е много близка до тази на Wi-Fi рутерите, които всички има в домовете си.

За да се компенсира по-голямото затихване на сигнала стандарта предвижда (основно) 4 механизма:

 • Силно насочени антени – Wi-Fi рурерите излъчват на 360 градуса, 4G (зависи от терена) разпръскват на около 120 градуса. 5G ще са силно насочени антени.
 • Повече клетки
 • Динамично превключване на честотата спрямо необходимия капацитет на канала и разстояние до клетката
 • Модерни, но изчислително лакоми алгоритми за коригиране на грешките и модулация/демодулация на сигнала.

Сега сигурно ще попитате: „Ама повече клетки с насочени антени не правят ли сигнала по-силен, тоест по-опасен?“ Ами не точно. Една клетка с насочена антена покрива по-малко площ от клетка с не насочена. Тоест, ако има само една клетка, ще има големи площи в които няма да има никакъв сигнал. По тази причина стандарта предвижда слагането на повече клетки, които са насочени в различна посока. Тоест, при правилна инсталация наситеността на атмосферата ще е аналогична с тази при Wi-Fi и 4G. А това са технологии, честоти и мощности които използваме вече десетилетия. Също така е важно да се отбележи, че операторите на тези клетки нямат интерес да слагат повече от необходимото, понеже това е пряк разход за тях, за оборудване и поддръжка. А и дори да го направят злонамерено или поради немърливос, ще се появи проблемът с интерференцията между тези клетки, и те ще са практически неизползваеми. Има горна граница на броя клетки на квадратен километър.

Другият много важен факт, който хората пропускат, е че тази мрежа е двупосочна, тоест вашият телефон (или каквото там имате) приема и ИЗЛЪЧВА. Не е никакъв проблем една клетка да излъчва на огромна и опасна мощност, така че устройства отдалечени на километри да могат да получат този сигнал, но нали и устройството трябва да излъчва с подобна мощност, за да може сигнала да се върне обратно до клетката. А излъчването от мобилните телефони е силно контролирано. А дори и някой да се направи на „хитър“ и да прескочи регулациите, батерията на този телефон ще замине за отрицателно време. Да не говорим за всички усложнения, от електро-инженерна гледна точка, които настъпват когато искате по-мощно излъчване. Тоест, няма смисъл клетките да пускат по-силен сигнал отколкото телефоните могат да върнат.

Добре де, пак ще си кажете, силните радио вълни са опасни, нали? Абсолютно сте прави, достатъчно силно радио излъчване може да ви изпече от разстояние. Но тук говорим за десетки и стотици киловати. При мобилните телефони, максималната мощност при антената не може да надвишава 2W, два вата. И това е ако сте на някакво безумно разстояние от клетката. В повечето случай телефоните излъчват на 200-300 миливата. И това е мощността постъпваща в антената. Излъчваната мощност е съществено по-малка. Също така, мощността спада с квадрата на разстоянието. Тоест ако сте 3 пъти по-далече, мощността е 9 пъти по-малка. По точно тези причини, в държави където клетките са по-разредени, телефоните харчат по-бързо батерията – излъчват с по-голяма мощност. И понеже телефона е това което е близо до вас, е по-добре да има повече клетки, на по-малко разстояние, понеже телефона ще излъчва на съществено по-малка мощност.

И най-важното което трябва да разберете – радио вълните НЕ са йонизираща радиация. Тоест радио вълните нямат тази енергия да йонизират, да счупят ДНК-то, да мутират клетката. Тъй като енергията на една електромагнитна вълна е пряко свързана с честотата по формулата E = hc/λ, където h е константата на Планк, c е скоростта на светлината а λ е честотата, може да се сметне, че за да има достатъчно енергия, честотата трябва да е по-голяма от 8e+14Hz, или 800000000000000Hz, или 800000Ghz, или около 160000 пъти по-голяма честота от тази на Wi-Fi, 4G и типичната честота на 5G. Ако се чудите кое нещо в природата е на тези честоти – това е началото на ултравиолетовият спектър. За това всички се мажем със слънчезащитен крем.

Ако се чувствате малко объркани напълно ви разбирам. Преди малко казах, че няколко киловатова антена може да ви убие, дори и да работи на къси вълни, и също така казах, че ниските честоти нямат необходимата енергия да йонизират. Нека да се опитам да обясня като опростя един доста сложен физичен процес. Нискочестотните вълни НЕ могат да йонизират. Тоест, нискочестотните вълни не могат да „избият“ електрони от атома, или да разрушат директно молекула, но могат да накарат атома да вибрира по-бързо, което реално означава да го нагреят. Така работи микровълновата печка. Ако имате няколко киловата излъчване, нагряването ще е толкова силно, че топлината ще започне да унищожава молекули и клетки. От друга страна, високочестотните вълни (ултравиолетови, X и Гама излъчвания) не „раздвижват“ атома, те направо го „разбиват“. Колкото повече ватове имате от високочестотно излъчване, толкова повече атоми ще загубят електрони, а понеже електроните са в основата на химичните процеси, така се разбиват молекули, протеини и клетки, което е доказано, че води до рак и всевъзможни други не по-леки усложнения.

Но все пак е добре да сравним силата на това излъчване с нещо което разбираме. Споменах, че мобилният телефон може да излъчва максимум 2 вата. В ясен слънчев ден, слънчевата светлина достигаща до земята е около 1000 вата на квадратен метър. Това е енергията която слънчевите панели улавят и превръщат в електричество. Това е само светлината, която панелите могат да усвоят. В това число не влизат всички други източници идващи от космоса. И да, светлината и радио вълните са едно и също нещо, разликата е в честотата на вълната.

Тоест, излъчването от мобилните клетки е с пъти по-малко от нормалните енергийни нива идващи от космоса и природата, с които живота на земята е свикнал.

Но не мога да пропусна старата мъдрост, че количеството прави отровата. Ако мобилният ви телефон е залепен на главата ви 10 часа на ден, и по някаква причина излъчва на по-висока мощност, тогава, след месеци или дори години „злоупотреба“, може да започнат да се появят някакви симптоми, но те НЕ може да са рак или подобни, защото както водата не гори, така и тези вълни НЕ могат да йонизират. Физиката работи независимо дали я разбираме или вярваме в нея.


25 thoughts on “Опасно ли е 5G?

 1. DanailDR

  Преди 17 години писах дипломна работа на тема крайно стъпало на антенен усилвател на честото 2,4 MHz, мощността му беше 5W. Според изчиаленията на тази честота с тази мощност можеше да се изпрати съобщение до …… Аржентина. Та образно казано 2W не е просто голяма мощност за антенен усилвател, 2W е ОГРОМНА мощност.

 2. gatakka Автор

  2.4Mhz? Много ми е интересно какви са били размерите на антената. Предполагам сте използвали ефекта на отразяване в атмосферата, за да може да се стигне до „обратния“ край на земята.

 3. Ivan

  Благодаря за добре поднесената и много полезна информация. Имам следното питане.
  Ако човек живее и работи под Стрес тежка умствена работа, то мислиш ли, че е възможно допълнителнителното ускорение на електроните да доведе до преумора на мозъчните клетки? Ако в клетката текът скоростни процеси, това няма ли да я изхаби по-бързо?

  И, ако допусна, че може постоянната висока скорост на работа на самата клетка води до лошо качество на сън регенериране и възстановяване, то индиректно не се ли получава проблем?

  Въпросите и разсъжденията ми са наивни и искам просто да си изясня нещата.

 4. StanYan

  Ванка, написал си го перфектно, поздравления!
  Макар да има много пропуски, което обаче е нормално. Това е цяла наука и сигурно ще са необходими хиляди страници текст за да се обхване всичко.
  Ако включим в обясненията и термини като Фон, Спектър, Цикличност, Мозъчни вълни, Аналогови или Цифрови вълни, как вълните имат способността да се „гасят“ едни други или да се усилват и т.н. и т.н., няма и да се опитвам да изброя пълния списък с термини и зависимости. А като спомена радиация, трябва да се спомене и факта за химическите елементи, които излъчват такава (както в предходната ти статия).
  И не на последно място – инженерите, които измислят и новите технологии и те са хора и те имат деца и близки и не мисля, че са толкова глупави, че да правят опасни неща за човеците. Чиста логика.

 5. Петко

  Здравейте ,
  Доста се разви техниката през последните20г.
  откакто завърших .

 6. Петко

  Само нещо което ме озадачи „мозъчни вълни“ , „силно НАСОЧЕНИ ….които разпръскват на 360°“
  И отново вечния въпрос вредно ли ЕМ излъчване ?
  Отговора е НЕ .
  За да е вредно трябва дължината на вълната да е съезмерима с размера на нашите клетки (както е например радиоактивното лъчение )но с размер няколко мили/микрометра няма как да ни повлияе освен ако не сме до източника и той е с мощност да опържи кюфте 🙂

 7. DanailDR

  Само съпалото съм смятал, антената не, но според изчисленията с насочена антена и отразяване в атмосферата, както каза Иван, трябва да се получи. Да честотата е много по-ниска от тази на 5G мрежата, но все пак ….. 5W

 8. venci

  Браво Ванка, разучил си някои неща.
  Който има време може да прегледа следното видео https://youtu.be/UNCzkKwjP4I. След което ако му е интересно може да задълбае в конкретните източници и изследвания.Лично аз си правя някои експерименти към момента нещата са доста интересни и плашещи в същото време..

 9. IvanT

  На теория е точно така, но на практика нещата седят малко другояче. Не се наемам да твърдя вредни ли са 2 W радиовълни, но насочена антена през главата ми с тази мощност не ми е ОК. Достатъчно много съмнения има за вредата от тези комуникации, има хиляди страници по въпроса. Едва ли нямат основание.
  Освен това слагаш WiFi дето има обхват максимум 50 метра, до GSM, който е проектиран да прави връзка на километри. Домашният рутер не може да излъчва на 2 вата.

 10. gatakka Автор

  То и за ваксините имаше хиляди страници изписани, и накрая какво стана? Самите хора, които са против ваксините, платиха за да си направят изследване, и се оказа, че ваксините не докарвали аутизъм, не били толкова вредни, нямали живак или живи вируси в тях.
  Не се заяждам, но като се запознаеш малко с това как се модулира един сигнал, каква е връзката между честота,мощност, шум, корекция на грешки ще си отговориш сам на въпроса защо WiFi е 50 метра, а клетките карат на километри. Ще ти подскажа – когато клетката е на километри скоростта ти не е 24Mb/s а е няколко Kb/s, и звука почва да насича…

 11. InavT

  „Не се заяждам, но като се запознаеш малко с това как се модулира един сигнал, каква е връзката между честота,мощност, шум, корекция на грешки“

  Евала за светкавичния отговор. Дипломиран магистър по компютри съм, и здраво ни беше застъпена и електрониката, т.е. хардуерните науки. Имам идея. За всичко това горе.
  Рутерът е стотина миливата, а GSM е пиково 2 вата. Ако клетката е далеч си излъчва постоянно на 2 вата. Сега концентрирай тази енергия, дето обикновено се пилее по всички посоки, сбий я в тесен лъч, и я прекарай през мозъка на потребителя. Аз лично не съм толкова сигурен колко е безопасно. Не съм против 5G по принцип, но и не съм сигурен дали излъчването не е 100 пъти повече, както твърдят. Хич няма да ми е спокойно ако знам, че комшията си прекарва гигабитите точно през спалнята ми, под формата на насочен лъч.

 12. gatakka Автор

  Първо, няма как да се насочи в тесен лъч. Това значи, че ще има огромни зони без покритие. Да, ъгъла на разпръскване е по-малък, но не е лазарен лъч. Сигнала на квадратен метър не става толкова по-силен, като свалиш ъгъла с няколко градуса.
  По-важният фактор тук, е че няма как да прекарва гигабити през спалнята ти, понеже самото 5G определя ЧЕСТОТАТА на работа динамично, спрямо условията. За да пусне гигабит му трябва високочестотен сигнал. Да де, ама този сигнал ще бъде погълнат от стени, атмосфера и какво ли още не. В този случай 5G клетката ще свали честотата, за да може да мине сигнала. Ама като свали честотата, ще се свали и мощността (заради по-добрата проницаемост на сигнала).

  И не, не е 100 пъти по-голям, понеже всеки може да го измери. Ако беше така отдавна щеше да има поне един който да се обади. Чул съм какви ли не глупости по темата, но никога, че сигнала е 200W. Да не говорим, че ако наистина бе толкова силен, това ще започне да смущава друго оборудване, критично оборудване, и щяха да ги напердашат. Имаше един господин преди време, който бе казал, че е 1000 пъти по-силно, и показваше уреди, но се оказа, че той просто не прави разлика между мили и микро (изписано на екрана на уреда)

  Виж, разбирам аргументите ти, те са логични. Наистина сигнала е по-насочен, честотите са по-високи, но микровълновата ти фурна в кухнята (ако ползваш), въпреки екранацията, има разсеяна мощност от около 5 mW/cm2 (в пъти по-голямо от 4/5G), а ако е някоя евтина или повредена, може да стигне до 50-100 mW/cm2. А микровълновите печки оперират на 2.45Ghz, да ти е позната тази честота?
  Аз лично повече се притеснявам от евтина/счупена микровълнова, отколкото от 5G.

  Вече си имаме 5G клетки, като гледам гълъбите на НДК си кацат на нея, и не са измрели още.

 13. IvanT

  „Първо, няма как да се насочи в тесен лъч. Това значи, че ще има огромни зони без покритие. Да, ъгъла на разпръскване е по-малък, но не е лазарен лъч.“

  И телефонът, и клетката ползват сфазирана решетка. За това е цялата галимация. Това е все едно като параболична чиния с моторче, само дето става електронно и клетката може да обърне лъча си до всеки един телефон поотделно. Плоска антена, която може да променя посоката си на приемане доста бързо. Оттам идват и съмненията за огромна напрегнатост на полето, а не, че се ползват големи мощности.

 14. gatakka Автор

  Нарочно избягвах детайла за фазовите антени, че щеше да изкочи някой да обяснява за HARP 🙂

  Ето моите аргументи:
  – Фазовите антени се използват и в 4G (и преди това)
  – Мощността на сигнала и стандартите са идентични за 4G и 5G, около 1 mW/cm2 за честоти над 1.5Ghz
  – Няма увеличаване на заболяванията след навлизането на 4G

  Ако използваме формална логика, излиза, че 5G няма как да бъде по-опасно.

  Казвам го пак, понеже хората явно не разбират (не говоря за теб IvanT конкретно, ти си в час)
  5G е по-бързо, защото вече имаме достатъчно добри чипове, които да модулират и демодулират сигнала, без да ни изяждат батериите. 5G е по-бързо, защото алгоритмите които работят на тези процесори станаха по-добри. 5G е по-бързо, защото производствените процеси и на телефони и на клетки станаха още по-фини, точни и евтини. Това е причината – развитие на технологиите, а не увеличаване на мощността.

  Ако имате нещо което ще работи на 30Ghz, един микрометър разлика в пътечката/кабела ще даде достатъчно капацитет (като кондензатор), че ще направи сигнала на нищо.

 15. Миро

  Това че се доказало, че ваксините са безвредни и не причиняват аутизъм, и че противниците на ваксините платили за такова изследване, е зловредна лъжа. Чакам източник. Какви нАучни иезуити се навъдиха, хвърчат като пожарникари да защитават всичко, що се внедрява за пари и против хората… е, не е нещо ново, те и за Чернобил твърдяха, че бил безвреден… сефте се лъжем, че да си вярваме…

 16. nicolov

  От толкова капацитети тук така и не става ясно на 100% безопасна ли е 5G технологията.

 17. YY

  Едва ли ще стане 🙂

  Но все пак да допълня че притесненията за тия лъчения са, че действат чрез друг механизъм (не чрез йонизация или нагряване) Има изследвани,я които показват вредни ефекти при животни, но доколкото знам не е намерен механизъма по който това се случва. Биологията има в действие още някой друг слой механизми отгоре над познатите физични принципи.
  Например знае се че куп молекули в тялото ни имат поляритет и че определени полета могат да ги завъртят. Могат ли те тогава да си свършат работата правилно?
  Предполагам че просто трябва да се проучи в дълбочина въпроса, но тези неща са много по-сложни и бавни за изследване. И като гледам ще трябва да го пробваме на самите нас.

 18. Kom

  С увеличаване на носещата честота се намалява размера на антената и необходимата мощност.
  Пример за това са старите вефове с 1.5 метра антена, който до спомен достигаха може би една малка част от УКВ (ултра къси вълни) обхвата.
  По-новите радио апарати обхващаха по-голямата част от УКВ, в смисъл ДВ (дълги вълни), СВ (средни вълни) и КВ (къси вълни) не се използваха.
  Поради тази причина антените на тези радио апарати бяха около 20см.
  До преди години аналоговата телевизия също беше в УКВ обхвата, т.е. лесно можеше да прехванеш ТВ програма с най-обикновен радио апарат, който да може да се настрой на точната честота.
  Слушаш БТВ, но без картина :Д

  В същото това време можеше да си сглобиш доста елементарен радио апарат, който да работи БЕЗ батерия. Един трептящ кръг с въздушен кондензатор изтърбушен от стар радио апарат, доста дълга антена и слушалки с много високо съпротивление, така че да уловят най-малките вибрации.
  От тогава до сега мощностите на излъчване са се променили доста!

  Ползите от това да се използват високи честоти са повече от ясни, но не и недостатъците.

  Напоследък много навлязоха импулсните захранвания, които работят на честоти около 100kHz.
  Например един инверторен (импулсен) електрожен е 10 пъти по-малък и лек, с КПД близко до 1-ца от стандартен трансформаторен електрожен работещ с мрежова честота 50Hz и КПД под 0.5.
  Никой не е казал, че инверторните електрожени са изключително опасни, но се продават с презрамка, така че носейки го да работиш.
  Това са 100kHz с мощност 5KW до тялото ти.
  За тези който са се занимавали, това е минималната мощност за да се заварява с електрод 3 – 3.25!

  Микровълнови печки…
  Доста интересни неща могат да се направят с няколко високоволтови трансформатора изтърбушени от тях.
  Желателно е да НЕ се експериментира с това!

  Молекулите във всеки обект подложен на някакво поле започват да трептят с честотата на това поле.
  Колкото е по-висока тази честота толкова по-висока е честотата, с която тези молекули трептят.
  От там се получава и по-високо загряване.

  Всички ние сме заобиколени от радио вълни с различна дължина на вълната.
  Не можем да ги спрем поради достатъчно ясни причини, но можем да ограничим разпространяването им до някакво разумно положение.
  В момента се мисли за 5G, след време ще се мисли за 6G, 7, и т.н.
  Тогава е много вероятно да се разхождаме с оловни каски.

 19. р-к

  5G, ваксини, либра (на която ще ѝ сменят ситния шрифт както на фб когато си поискат)
  много глупости си взел да пишеш, авторитетно, но обратни на истината
  и трите са активни стъпки към матрицата

  какво ти стана ве р-к Ванков?

  продаде ли се или?

  не ми публикувай коментара

 20. К

  „… λ е честотата…“ ––- λ е дължина на вълната, а не честота. Ванка хубаво е да си любознателен, но с обясненията се придържай към твоята си област (програмирането). От електрониката си малко далеч.

 21. gatakka Автор

  Значи заради една „правописна“ грешка не разбирам нищо, и цялата статия е пълна глупост. Евала.
  А какво е отношението между честота и дължина на вълната? Отношението им е 1:1, понеже скоростта на светлината, тоест скоростта на електромагнитното поле, е константа.
  Да, съгласен съм, че от бързане съм объркал, но това НЕ променя нищо.
  Отделно, това е физика, а не електроника, ама няма да се заяждам за такива дребни семантични грешки.
  Нямам претенции да разбирам от електроника. Не мога да направя схема на EAGLE със Spartan FPGA

 22. К

  Не съм казал, че цялата статия е пълна глупост. Отношението м/у честотата и дължината на вълната е обратнопропорционално.

Вашият коментар