Опасно ли е 5G?

Предполагам все от вас е чул термина 5G, но не всеки го разбира. Някой го асоциирате с по-бързи скорости, други с „факти„, че всички ще хванем рак, птиците ще измрат , ще настъпи 2-ри Чернобил…

А така ли е? Преди да се опитам да дам яснота на този въпрос, нека да дам малко информация, за хората без технически познания.

Какво точно е 5G?

5G (5-th generation) е следващият стандарт за клетъчни мрежи. Тоест, това е стандарта който определя работни честоти, компресия, идентификация и всеки следващ стандарта може да направи устройство способно да комуникира с тази мрежа. Основното предимство на тази генерация е, че (на теория) може да работи със скорости над 1 Gb/s, забавянето на мрежата (latency) е под 10ms, има подобрена сигурност и един куп други дребни но важни неща.

Казано по-просто, мрежата позволява по-бързи скорости на повече устройства на квадратен метър. И ето тук започват първите неразбирания. Щом е по-бърза значи е по-мощна, щом е по-мощна значи има повече „радиация“, значи е по-опасна… Ами не е точно така.

Количеството данни предавани през радио зависят от два основни фактора: – честотата на предаване и отношението сигнал/шум. Колкото е по-висока честотата, толкова повече битове може да модулирате с нея. Но по-високите честоти се поглъщат и смущават по-лесно от атмосфера, вода, стени, дървета… Тогава сигнала става „шумен“. Колкото е по-шумен сигнала, толкова по-малко информация може да прочетете от него. За да се коригира отношението сигнал/шум може да увеличите мощността на предаване, да разширите/промените модулацията или да използвате кодове за корекция на грешките. Тоест, за да може да извлечете по-висока скорост трябва да намерите много добър баланс между честота, мощност, модулация, честотна лента и корекция на грешки.

Ето това представлява 5G, напредък в технологията, която намира този баланс. 5G работи на честоти от 3.5Ghz до 300Ghz. За сравнение, домашните рутери и 4G мрежите са на честоти от 2.4Ghz до 5Ghz. Точно заради по-високите честоти 5G може да предава с по-високи скорости.

Сега сигурно ще по-питате: „добре де, нали по-високите честоти се смущават по-лесно, значи трябва да увеличат мощността на антените за да компенсират, а това е опасно…“ Погледнато така е логично, нали? Но стандарта е много ясен по отношение на мощността на излъчване – тя е еднаква с тази на 4G, която е много близка до тази на Wi-Fi рутерите, които всички има в домовете си.

За да се компенсира по-голямото затихване на сигнала стандарта предвижда (основно) 4 механизма:

 • Силно насочени антени – Wi-Fi рурерите излъчват на 360 градуса, 4G (зависи от терена) разпръскват на около 120 градуса. 5G ще са силно насочени антени.
 • Повече клетки
 • Динамично превключване на честотата спрямо необходимия капацитет на канала и разстояние до клетката
 • Модерни, но изчислително лакоми алгоритми за коригиране на грешките и модулация/демодулация на сигнала.

Сега сигурно ще попитате: „Ама повече клетки с насочени антени не правят ли сигнала по-силен, тоест по-опасен?“ Ами не точно. Една клетка с насочена антена покрива по-малко площ от клетка с не насочена. Тоест, ако има само една клетка, ще има големи площи в които няма да има никакъв сигнал. По тази причина стандарта предвижда слагането на повече клетки, които са насочени в различна посока. Тоест, при правилна инсталация наситеността на атмосферата ще е аналогична с тази при Wi-Fi и 4G. А това са технологии, честоти и мощности които използваме вече десетилетия. Също така е важно да се отбележи, че операторите на тези клетки нямат интерес да слагат повече от необходимото, понеже това е пряк разход за тях, за оборудване и поддръжка. А и дори да го направят злонамерено или поради немърливос, ще се появи проблемът с интерференцията между тези клетки, и те ще са практически неизползваеми. Има горна граница на броя клетки на квадратен километър.

Другият много важен факт, който хората пропускат, е че тази мрежа е двупосочна, тоест вашият телефон (или каквото там имате) приема и ИЗЛЪЧВА. Не е никакъв проблем една клетка да излъчва на огромна и опасна мощност, така че устройства отдалечени на километри да могат да получат този сигнал, но нали и устройството трябва да излъчва с подобна мощност, за да може сигнала да се върне обратно до клетката. А излъчването от мобилните телефони е силно контролирано. А дори и някой да се направи на „хитър“ и да прескочи регулациите, батерията на този телефон ще замине за отрицателно време. Да не говорим за всички усложнения, от електро-инженерна гледна точка, които настъпват когато искате по-мощно излъчване. Тоест, няма смисъл клетките да пускат по-силен сигнал отколкото телефоните могат да върнат.

Добре де, пак ще си кажете, силните радио вълни са опасни, нали? Абсолютно сте прави, достатъчно силно радио излъчване може да ви изпече от разстояние. Но тук говорим за десетки и стотици киловати. При мобилните телефони, максималната мощност при антената не може да надвишава 2W, два вата. И това е ако сте на някакво безумно разстояние от клетката. В повечето случай телефоните излъчват на 200-300 миливата. И това е мощността постъпваща в антената. Излъчваната мощност е съществено по-малка. Също така, мощността спада с квадрата на разстоянието. Тоест ако сте 3 пъти по-далече, мощността е 9 пъти по-малка. По точно тези причини, в държави където клетките са по-разредени, телефоните харчат по-бързо батерията – излъчват с по-голяма мощност. И понеже телефона е това което е близо до вас, е по-добре да има повече клетки, на по-малко разстояние, понеже телефона ще излъчва на съществено по-малка мощност.

И най-важното което трябва да разберете – радио вълните НЕ са йонизираща радиация. Тоест радио вълните нямат тази енергия да йонизират, да счупят ДНК-то, да мутират клетката. Тъй като енергията на една електромагнитна вълна е пряко свързана с честотата по формулата E = hc/λ, където h е константата на Планк, c е скоростта на светлината а λ е честотата, може да се сметне, че за да има достатъчно енергия, честотата трябва да е по-голяма от 8e+14Hz, или 800000000000000Hz, или 800000Ghz, или около 160000 пъти по-голяма честота от тази на Wi-Fi, 4G и типичната честота на 5G. Ако се чудите кое нещо в природата е на тези честоти – това е началото на ултравиолетовият спектър. За това всички се мажем със слънчезащитен крем.

Ако се чувствате малко объркани напълно ви разбирам. Преди малко казах, че няколко киловатова антена може да ви убие, дори и да работи на къси вълни, и също така казах, че ниските честоти нямат необходимата енергия да йонизират. Нека да се опитам да обясня като опростя един доста сложен физичен процес. Нискочестотните вълни НЕ могат да йонизират. Тоест, нискочестотните вълни не могат да „избият“ електрони от атома, или да разрушат директно молекула, но могат да накарат атома да вибрира по-бързо, което реално означава да го нагреят. Така работи микровълновата печка. Ако имате няколко киловата излъчване, нагряването ще е толкова силно, че топлината ще започне да унищожава молекули и клетки. От друга страна, високочестотните вълни (ултравиолетови, X и Гама излъчвания) не „раздвижват“ атома, те направо го „разбиват“. Колкото повече ватове имате от високочестотно излъчване, толкова повече атоми ще загубят електрони, а понеже електроните са в основата на химичните процеси, така се разбиват молекули, протеини и клетки, което е доказано, че води до рак и всевъзможни други не по-леки усложнения.

Но все пак е добре да сравним силата на това излъчване с нещо което разбираме. Споменах, че мобилният телефон може да излъчва максимум 2 вата. В ясен слънчев ден, слънчевата светлина достигаща до земята е около 1000 вата на квадратен метър. Това е енергията която слънчевите панели улавят и превръщат в електричество. Това е само светлината, която панелите могат да усвоят. В това число не влизат всички други източници идващи от космоса. И да, светлината и радио вълните са едно и също нещо, разликата е в честотата на вълната.

Тоест, излъчването от мобилните клетки е с пъти по-малко от нормалните енергийни нива идващи от космоса и природата, с които живота на земята е свикнал.

Но не мога да пропусна старата мъдрост, че количеството прави отровата. Ако мобилният ви телефон е залепен на главата ви 10 часа на ден, и по някаква причина излъчва на по-висока мощност, тогава, след месеци или дори години „злоупотреба“, може да започнат да се появят някакви симптоми, но те НЕ може да са рак или подобни, защото както водата не гори, така и тези вълни НЕ могат да йонизират. Физиката работи независимо дали я разбираме или вярваме в нея.


10 мнения по „Опасно ли е 5G?

 1. DanailDR

  Преди 17 години писах дипломна работа на тема крайно стъпало на антенен усилвател на честото 2,4 MHz, мощността му беше 5W. Според изчиаленията на тази честота с тази мощност можеше да се изпрати съобщение до …… Аржентина. Та образно казано 2W не е просто голяма мощност за антенен усилвател, 2W е ОГРОМНА мощност.

 2. gatakka Автор

  2.4Mhz? Много ми е интересно какви са били размерите на антената. Предполагам сте използвали ефекта на отразяване в атмосферата, за да може да се стигне до „обратния“ край на земята.

 3. Ivan

  Благодаря за добре поднесената и много полезна информация. Имам следното питане.
  Ако човек живее и работи под Стрес тежка умствена работа, то мислиш ли, че е възможно допълнителнителното ускорение на електроните да доведе до преумора на мозъчните клетки? Ако в клетката текът скоростни процеси, това няма ли да я изхаби по-бързо?

  И, ако допусна, че може постоянната висока скорост на работа на самата клетка води до лошо качество на сън регенериране и възстановяване, то индиректно не се ли получава проблем?

  Въпросите и разсъжденията ми са наивни и искам просто да си изясня нещата.

 4. StanYan

  Ванка, написал си го перфектно, поздравления!
  Макар да има много пропуски, което обаче е нормално. Това е цяла наука и сигурно ще са необходими хиляди страници текст за да се обхване всичко.
  Ако включим в обясненията и термини като Фон, Спектър, Цикличност, Мозъчни вълни, Аналогови или Цифрови вълни, как вълните имат способността да се „гасят“ едни други или да се усилват и т.н. и т.н., няма и да се опитвам да изброя пълния списък с термини и зависимости. А като спомена радиация, трябва да се спомене и факта за химическите елементи, които излъчват такава (както в предходната ти статия).
  И не на последно място – инженерите, които измислят и новите технологии и те са хора и те имат деца и близки и не мисля, че са толкова глупави, че да правят опасни неща за човеците. Чиста логика.

 5. Петко

  Здравейте ,
  Доста се разви техниката през последните20г.
  откакто завърших .

 6. Петко

  Само нещо което ме озадачи „мозъчни вълни“ , „силно НАСОЧЕНИ ….които разпръскват на 360°“
  И отново вечния въпрос вредно ли ЕМ излъчване ?
  Отговора е НЕ .
  За да е вредно трябва дължината на вълната да е съезмерима с размера на нашите клетки (както е например радиоактивното лъчение )но с размер няколко мили/микрометра няма как да ни повлияе освен ако не сме до източника и той е с мощност да опържи кюфте 🙂

 7. DanailDR

  Само съпалото съм смятал, антената не, но според изчисленията с насочена антена и отразяване в атмосферата, както каза Иван, трябва да се получи. Да честотата е много по-ниска от тази на 5G мрежата, но все пак ….. 5W

 8. venci

  Браво Ванка, разучил си някои неща.
  Който има време може да прегледа следното видео https://youtu.be/UNCzkKwjP4I. След което ако му е интересно може да задълбае в конкретните източници и изследвания.Лично аз си правя някои експерименти към момента нещата са доста интересни и плашещи в същото време..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *